ad4616ad 发表于 2019-10-6 18:25

新手礼包

新手礼包领不了啊   

346785155 发表于 2019-10-6 18:27

楼主你好,请问是什么新手礼包网页的吗

ad4616ad 发表于 2019-10-6 18:35

346785155 发表于 2019-10-6 18:27 static/image/common/back.gif
楼主你好,请问是什么新手礼包网页的吗

对  新手礼包的网页  点了没反应

346785155 发表于 2019-10-6 18:54

寻仙官方活动反馈群:240389613  网页礼包问题请到官方群询问

ad4616ad 发表于 2019-10-6 20:41

346785155 发表于 2019-10-6 18:54 static/image/common/back.gif
寻仙官方活动反馈群:240389613  网页礼包问题请到官方群询问

加了   同意下   
页: [1]
查看完整版本: 新手礼包